Hartelijk welkom

Hartelijk welkom

Prof. Dr. med. W.H.M. Castro, handelend onder de naam Castro Care Management (CCM), tracht in opdracht van de aansprakelijke verzekering of het slachtoffer de reeds toegepaste reguliere zorg van dit slachtoffer te optimaliseren. Daartoe „kruipt“ de care manager min of meer „in de huid van het slachtoffer“ en met zijn medische kennis geeft hij dan adviezen, welke diagnostiek en behandeling hijzelf zou willen indien hij dit letsel zou hebben. Bovendien organiseert en koordineert de care manager deze diagnostiek en behandeling vanuit zijn medische kennis, indien dit door het slachtoffer gewenst wordt. Hiertoe beschikt de care manager over een netwerk van diagnostische en behandelcentra, die op korte termijn kwalitatief hoogwaardige hulp kunnen bieden.

Om U goed te informeren, wat U van een care management traject kunt verwachten (zij het als slachtoffer of als aansprakelijke verzekeraar of als belangenbehartiger), treft U hier verdergaande informatie aan.

Vanzelfsprekend staat Castro Care Management ook voor verdere vragen ter beschikking; verwezen wordt daarvoor naar de contactgegevens.

Care Management

Bij care management "kruipt" de care manager (die arts is) min of meer" in de huid van het slachtoffer.
Bestudeer wat care management dan betekent en hoe care management van hulp kan zijn in het letselschadetraject van het slachtoffer.